Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Kansen / Risico´s

De regio Weser-Ems is één van de pioniers van de energietransitie en heeft tegelijk groot voordeel gehaald uit de herstructurering van het energiesysteem tot nu toe. Er zijn nieuwe ondernemingen en nieuwe banen gecreëerd en de innovatie-intensiteit van de streek is sterk toegenomen. Precies deze positieve ontwikkeling van de energie-industrie heeft ertoe bijgedragen dat de regio Weser-Ems ondertussen behoort tot één van de meest dynamische regio´s in Duitsland. Anderzijds behoort de regio ook tot deze, die als eerste te maken hebben met de negatieve gevolgen van deze ontwikkeling. Deze omvatten:

 1. Bodemdruk en aanvaardingsproblemen
 2. Afhankelijkheid van het regularisatieframe
 3. Vraag over de toekomstige rol van de conventionele energieën
 4. Sterke concentratie van energieaanbod en -productie
 5. Geïntegreerde oplossingen in de regio
 6. Gefragmenteerte actorenstructuur

 

SterktepuntenZwaktepunten / Uitdagingen
 • Sterke energie-industrie in de hele waardeketen           
 • Brede waaier van ondernemingen
 • Goede liggingsvoorwaarden voor energieproducten       
 • Samenwerkingsstructuren
 • Opleidingscapaciteiten
 • Sterke concentratie van het aanbod
 • Potentiële technologische know how op het gebied van energie-efficiëntie
 • Grote fragmentering van de bevoegdheden
KansenRisico´s
 • Internationale samenwerking op het gebied van energie
 • Omvorming van het energiesysteem als opdracht op lange termijn
 • Omvorming van het energiesysteem als sociaal transformatieproces
 • Afnemende aanvaarding
 • Wijziging van het financieringsregime
 • Intensivering van de concurrentie
 • Onzekere regulatieve kadervoorwaarden