Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 3: Energie aanvraag en nieuwe marketingmodellen

Uit de bovenstaande uitdagingen voor het energiesysteem van de toekomst volgen in toenemende mate ook potentiële zakelijke kansen voor nieuwe actoren. De belangrijkste voorwaarde is daarbij de flexibiliteit van de elektriciteitsmarkt, de daartoe noodzakelijke aanpassing aan het huidige wettelijke kader en de mogelijke oriëntatie van het marktsysteem op hernieuwbare energie, om nieuwe modellen te testen voor de herstructurering van de infrastructuur van de energievoorziening.

Het gaat vooral om een intelligente afstemming tussen vraag en aanbod, om met inachtneming van nieuw ontwikkelde opslagconcepten, de uitbreiding en verbouwing van de stroomnetten, de actieve betrokkenheid van de gebruiker via smart grid-oplossingen en nieuwe benaderingen van het beheer van de belasting van het net, nieuwe marketingmodellen te ontwikkelen.

Door het synchroniseren van de productie en consumptie door de consument is het mogelijk om de vraag beter aan te passen aan de fluctuerende energie uit hernieuwbare installaties, om piekbelastingen te verminderen en daardoor kosten te besparen.