Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 7: Oriëntering voor de wijziging in de voedingsgewoontes

Op basis van de huidige stand van kennis laten de globale middelen geen globalisering van de westerse diëten toe (bijvoorbeeld de hier gewoonlijke proteïnetoevoer aan varkens en runderen). De consumenten moeten nog gewonnen worden voor eiwitrijke plantaardige producten en levensmiddelen op basis van algen en andere eiwitbronnen.

Tegelijkertijd stijgen niet alleen in de westerse geïndustrialiseerde landen de negatieve gevolgen voor de gezondheid van over- en ondervoeding. Door de daaruit voortvloeiende kosten voor gezondheidszorg moeten er in de hoogontwikkelde landen wijzigingen in de voedingsgewoontes (minder suiker en vetten) doorgevoerd worden.

Ook uit de demografische en sociale veranderingen volgen er impulsen voor de ontwikkeling van de voedselproductie. Wereldwijd neemt het leven in de grote stedelijke gebieden toe (verstedelijking). Misschien zijn kleinschalige voedselproductiesystemen hier de oplossing. Er moet verder ook nagedacht worden over de groeiende markt van bejaarden, het toenemend aantal personen die alleen wonen, en de toenemende culturele pluraliteit met een groeiende verscheidenheid aan diëten en voedingsculturen.

De regio Weser-Ems beschikt op het gebied van de voedingsindustrie over een brede productiebasis. Gedurende decennia lang heeft er zich een toonaangevende cluster ontwikkeld. De kennis van de voedselproductie is met succes aangewend door talrijke bedrijven. De grote commerciële concerns hebben een sterke invloed op het type en het ontwerp van de voedingsproducten.

Het Duitse Instituut voor Levensmiddelentechnologie (DIL) in Quakenbrück is één van de toonaangevende instellingen voor de noodzakelijke innovaties in nieuwe voedingsproducten en productieprocessen, en is gezeteld in Weser-Ems. Het werkt voor bedrijven in heel Duitsland en ook in het buitenland.