Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Intelligente specialisatie

Een sterke economische ontwikkelingsdynamiek en internationale concurrentie plaatsen de regio´s onder grote druk, wanneer ze hun inwoners een duurzame welvaart en sociale zekerheid willen garanderen.

Regionale specialisatie stelt zich voor als een oplossing, maar roept ook veel vragen op, vooral in sterk rurale gebieden zoals Weser-Ems. Een van de duidelijk sterke punten van de regio, de brede waaier van industriebranchen, zou in gevaar kunnen komen door een eenzijdige specialisatie.Tegelijkertijd kunnen er ​​monostructuren ontstaan die de regio   in grote mate afhankelijk maken.

Tegen deze achtergrond spreekt de Europese Commissie over de noodzaak van intelligente specialisatie. Intelligente specialisatie is een belangrijk element van het regionaal innovatiebeleid in Europa en is in toenemende mate ook het centrum van de Europese regionale en structurele politiek.

Intelligente specialisatie vereist de focus van politieke actie en investeringen op de belangrijkste regionale prioriteiten en behoeften voor een ontwikkeling gebaseerd op kennis. Ze bouwt voort op de sterke punten, concurrentievoordelen en excellentie van de regio¨s, en houdt uitgebreid rekening met regionale sleutelfactoren.  

Voor Weser-Ems kunner er in deze zin drie uitmuntende expertisegebieden geïdentificeerd worden, waarin we ook internationaal uitmunten: bio-economie, energie en maritieme industrie. Ze zijn essentieel dragers van de buitengewone regionale ontwikkelingsdynamiek, maar staan darbij echter ook onder zeer grote druk. Hun succes en potentieel zijn vaak gebaseerd op de bekwaamheden van eenzelfde bedrijfstak, voornamelijk aanwezig in de regionale middenstand, en op de kennis van hogescholen, onderzoeksinstituten en heel wat consultancy- en overdrachtinstellingen.