Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Raadgeving en overdracht

Naast de bevoegdheidsdragers zelf vormen de overdracht- en raadgevingsstructuren een belangrijk element van het regionale innovatiesysteem. Ze ondersteunen de bevordering van de innovatie en de oprichting van kennisnetwerken. De overdracht- en adviesinstellingen kunnen vooral bij de kennisoverbrenging van kennisgevende faciliteiten aan kleine en middelgrote ondernemingen een belangrijke rol spelen.

De regio Weser-Ems is ervan overtuigd, dat er nog grotere voordelen voor de regionale bedrijven kunnen gehaald worden uit de kennis en de mogelijkheden van hogescholen en instituten. Tegelijk moeten de regionale economische ontwikkeling en de economische behoefte een gids zijn voor de verdere ontwikkeling van de regionale hogescholen. In het bijzonder in de drie expertisegebieden bio-economie, energie en maritieme economie moeten de economische ontwikkeling en de regionale ontwikkeling van het hoger onderwijs in de toekomst nog meer hand in hand gaan om de best mogelijke structurele effecten te bereiken voor Weser-Ems.

De economische promotiediensten van de districten en steden, de transfertbureaus van de hogescholen en de industrie- en handelskamers staan beschikbaar voor advies op het gebied van innovatiebevordering en overdracht.