Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Kansen / Risico´s

De maritieme economie in de regio staat voor grote uitdagingen, vooral als gevolg van steeds strengere uitstoot-verordeningen, toenemende milieuvereisten en de nog steeds aanwezige financiële en economische crisis. Tegen de achtergrond van de overcapaciteit, vooral in de containerscheepvaart, restrictieve scheepsfinanciering en lage vrachttarieven is de toename van het concurrentievermogen en de innovatiecapaciteit een constante uitdaging om te kunnen opwegen tegen de internationale concurrentie. Dit is rechtstreeks van invloed op de maritieme industrie. Er zijn onvermijdelijk ook gevolgen voor de leveranciers en maritieme dienstverleners in de regio. In de scheepsbouw is de situatie gelijkaardig. Door de concurrentie uit Oost-Azië staan de regionale scheepswerven van de klassieke scheepsbouw al lange tijd onder druk. Er hebben zich in Weser-Ems echter welvarende niches ontwikkeld in de bouw van speciale schepen, cruiseschepen en yachten.

Sterke economische netwerken en samenwerking gericht op innovatie kunnen elementen zijn om deze uitdagingen aan te gaan of zich tijdig voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen en behoeften. De reeds bestaande waardeketens moeten een basis vormen voor verdere economische activiteiten. In de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsstructuren en een nog sterkere positie als maritieme competentieregio liggen er nog extra mogelijkheden.

Ook de maritieme onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de regio staan voor permanente uitdagingen. Deze bestaan voornamelijk uit de nodige opleiding en de “toelevering” van specialisten en jonge vaklui voor de regionale maritieme industrie. Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling staan vooral de hogescholen ​​voor de uitdaging, hun inspanningen met betrekking tot de behoeften van de regionale economie nog te versterken.