Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebieden

Op basis van de geïdentificeerde uitdagingen heeft het regionale coördinatieproces in de maritieme strategieraad geleid tot de volgende actiegebieden voor Weser-Ems:

Actiegebied 1: Green Shipping

De industrie en de regio worden geconfronteerd met de vraag, hoe de schepen in de toekomst zo milieuvriendelijk en economisch mogelijk kunnen varen, en hoe de veiligheid en de bescherming van de oceanen en kusten duurzaam kan worden gewaarborgd door de scheepvaart. Zowel het groeiende wereldwijde maritieme verkeer in het algemeen als de situatie voor de kust van Nedersaksen in het bijzonder, houden potentiële gevaren voor het milieu in.

Ook de verplaatsing van transporten op het schip als relatief milieuvriendelijk transportalternatief ten opzichte van andere vervoerswijzen vergt speciale inspanningen. Voor deze ontwikkelingen worden er behoeften en toekomstmogelijkheden gezien voor de regio Weser-Ems .

  • Maatregel 1.1: Onderzoek en ontwikkeling van een milieuvriendelijke en veilige scheepvaart  
  • Maatregel 1.2: Green Shipping Competentiecentrum Niedersachsen

Actiegebied 2: Duurzame haveneconomie

Ondanks niet doorgewinterde in crisis in de scheepvaart industrie is om te veronderstellen een aanzienlijke toename van het volume van het vervoer per zee in de nabije toekomst. Desbetreffende eisen zal komen tot de havens in Weser-EMS, om te voorkomen dat capaciteitstekorten. Naast de noodzakelijke ontwikkeling van infrastructuur en achterland verbindingen van de havens komen specialisatie en milieu-eisen steeds meer op de voorgrond.

Innovaties in de ontwikkeling van de haven en de operatie zal in deze context een steeds belangrijker onderwerp. Om helemaal toekomstgerichte havenontwikkeling bedienen, inclusief de ontwikkeling van innovatieve financiële instrumenten voor de ontwikkeling van haveninfrastructuur op nieuwe taken.

  • Maatregel 2.1: Green Ports
  • Maatregel 2.2: Intelligente logistische systemen en simulatie in de havens
  • Maatregel 2.3: Innovatieve financieringsmodellen

Actiegebied 3: Maritieme offshore-ontwikkeling

Ondanks de onzekere omstandigheden, het eerste offshore windparken op de Noordzee in de afgelopen jaren of zijn in de planning of goedkeuring. Verwacht mag worden dat de planning zekerheid voor de offshore windenergie-industrie zal blijven toenemen in de loop van de verdere vaststelling van de hoekstenen van de energie ommekeer in Duitsland.

Voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken nieuwe maritieme diensten nodig zijn. Samen met de energie die deze relatief nieuwe industrie vereist een verscheidenheid aan innovaties. Dit resulteert in alleen voor de Weser-Ems-regio specifieke behoeften voor actie en kansen voor de toekomst.

  • Maatregel 3.1: Maritiem onderzoek en ontwikkeling van de offshore-economie
  • Maatregel 3.2: Opleiding in offshore-economie in verhouding tot de behoeften

Actiegebied 4: Maritieme actieprogramma's

Ter verhoging van de maritieme innovatie-activiteit in Weser-EMS behoort de creatie van optimale kadervoorwaarden. Deze omvatten essentieel de ontwikkeling van maritieme kennisinfrastructuur in de regio en de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen voor de maritieme industrie en het maritiem onderzoek. Hiervoor is er een uitbreiding nodig van het toegepaste maritiem onderzoek in Weser-Ems, vooral in de twee hogescholen in Leer en Elsfleth.

Daarnaast vormen beschikbare geschoolde werknemers de basis voor het waarborgen van het concurrentievermogen van de industriebranche. Hier wordt een verdere toename van de vraag naar gekwalificeerd personeel in Weser-Ems verwacht. Er bestaat tegelijk een behoefte aan de verdere optimalisatie en ontwikkeling van passende maritieme opleidings- en bijscholingsstructuren in de regio.

  • Maatregel 4.1: Verdere ontwikkeling van de maritieme onderzoeksinfrastructuur
  • Maatregel 4.2: Initiatieven van vaklui voor de maritieme economie
  • Maatregel 4.3: Inzet van actietechnologieën en -clusters