Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Maritieme economie

De maritieme industrie is een belangrijke structurele steunpilaar voor de regio Weser-Ems. Meer dan 400 bedrijven uit de maritieme kernsectoren werken met meer dan 18.000 medewerkers in de regio. De gehele maritieme waardeketen is in het Weser-Ems aanwezig. De regio speelt als maritieme locatie een belangrijke rol in Duitsland.

In Weser-Ems bevinden er zich 65 rederijen met ongeveer 2.000 medewerkers. Alleen al in de locaties Leer, Haren (Ems) en Emden worden er ongeveer 750 schepen wereldwijd geëxploiteerd. Bijna 200 bedrijven in de Weser-Ems-regio fungeren als leveranciers en dienstverleners voor de maritieme industrie, met ongeveer 5.900 medewerkers. De18 lokale ondernemingen op het gebied van scheepsbouw omvatten zowel grote scheepswerven als kleine scheepsbouwers. Verreweg het grootste deel van de werkgelegenheid wordt voor rekening genomen van de Jos. L. Meyer werf in Papenburg met 3.100 werknemers en nog 17.000 indirecte banen in heel Duitsland. Vrijwel alle goederen kunnen in de havens van de regio worden behandeld door de bijna 3.000 medewerkers. De onderlinge havenlocaties hebben hierbij elk een afzonderlijke specialisatie. Het gebied van maritieme technologie, met inbegrip van de maritieme dienstverlening aan de offshore windindustrie, is een steeds belangrijker segment, met reeds ong. 40 ondernemingen in de regio.

Op het gebied van maritieme kennisinfrastructuur beschikt de regio over verschillende onderwijsinstellingen die nautische en maritieme kennis over onderwijs en beroepsopleiding verlenen, en ook onderzoeksinstellingen die op de eerste plaats diensten van toegepast onderzoek en ontwikkeling bieden. Deze omvatten de hogeschool van Emden/Leer met het vakgebied “maririeme studies” in Leer en aanverwante disciplines in Emden. In Leer bevindt zich bovendien het Maritiem Competentiecentrum (MARIKO). In de oostelijke regio van de Weser-Ems is de hogeschool Jade gevestigd, met de afdeling “maritieme studies” in Elsfleth en aanverwante disciplines in Oldenburg en Wilhelmshaven. In Elsfleth bevindt zich ook het Maritiem Competentiecentrum op het gebied van opleiding en onderwijs. In Elsfleth en Leer zijn er maritieme simulatiefaciliteiten met een internationale standaard.