Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 6: Verzekering en verbintenis van vaklui

Nauw verwant aan actiegebied 5 is de verzekering en het behoud van vaklui. Een passende maatregel is hierbij de aanpassing van het aanbod aan afgestudeerden aan de vraag van de bedrijfsector, om een passend aanbod van gekwalificeerde vaklui te verzekeren. Ook hier is de samenwerking en versterking van de activiteiten op het gebied van de kennis- en technologieoverdracht een belangrijke maatregel, daar er een brug geslagen kan worden tussen het bedrijfsleven en de wetenschappelijke opleiding. Hoewel het tekort aan geschoolde werknemers nog niet acuut is, vertonen een aantal bedrijfstakken nu al een teruglopend aantal sollicitanten. Vooral de regionale ambacht en de plaatselijke middenstand hebben het steeds moeilijker om hun opleidingsplaatsen te bezetten en lijden onder de zogenaamde ”academic drift”.