Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 4: Versterking en uitbouw van O&O capaciteiten

De gezamelijke energie-industrie benodigt, om in de toekomst diverse toepassingsgerichte onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen (O&O) veilig te stellen, ook multidisciplinaire netwerken van relevante bedrijven en de uitbreiding en verdere profilering van kennis- en bevoegdheidsinstellingen. In het bijzonder op het gebied van systeemintegratie beschikt de regio over aangewezen universitaire- en niet-universitaire onderzoekscapaciteiten en over belangrijke technologie-leveranciers en IT-ondernemingen. Om het bestaande potentieel te kunnen benutten, is er niet alleen een overeenkomstige voorziening van financiële middelen aan de onderzoeksgemeenschap noodzakelijk, maar moeten er ook verdere oprichtingsactiviteiten bevorderd worden. Hiervoor is niet alleen een gecoördineerde strategie van groot belang, maar ook de versterking van de installaties voor de overdracht van technologie en kennis. Alleen op deze wijze kan het gebruik van de onderzoeksresultaten in de praktijk toegepast worden en uitmonden in overeenkomstige ondernemingsactiviteiten.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de versterking van de energie-opslag, om toekomstige uitdagingen op het gebied van energiesystemen en –infrastructuren aan te kunnen.