Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 9: Oprichting van netwerken en regionale samenwerking

De bestaande samenwerkings- en netwerkstructuren behoren tot de duidelijkst herkenbare sterktepunten in Weser-Ems. Deze moeten verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd worden. De eerste stappen zijn al genomen met de ontwikkeling van de gemeenschappelijke visie “Excellentie door middel van netwerken”, maar de bestaande clusteractiviteiten moeten nog beter gecoördineerd worden en de actorengroepen - ook in andere sectoren en in het kader van de strategie voor intelligente specialisatie (“Cross-Clusteractiviteiten” en intersectoriële samenwerking) - moeten versterkt worden, om op deze manier de gegenereerde meerwaarde verder winstgevend in te zetten en te benutten.