Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 10: Internationalisering

De regio Weser-Ems moet zich ook concentreren op de nationale en internationale samenwerking en de bewezen “good practice” omzetten in modelprojecten. De hiervoor noodzakelijke netwerkactiviteiten moeten worden geïntensiveerd en geprofessionaliseerd op alle niveaus. De internationaliseringsinspanningen van de ondernemingen moeten eveneens ondersteund worden, net zoals de interregionale samenwerking en gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. Aanvullende regionale trainingen en kwalificatieprogramma´s, zowel op academisch niveau en in het kader van de beroepsopleiding, kunnen in samenwerking met internationale partners gebruikt en verder ontwikkeld worden in. Noord-Nederland biedt hierbij uitstekende uitgangspunten voor een grensoverschrijdende samenwerking.