Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 2: Energiesystemen en -infrastructuren

De rol van Weser-Ems als “energiedraaischijf” op het gebied van productie, verwerking en transport vereist baanbrekende en strategische beslissingen op lange termijn over het energiesysteem en - infrastrukturen. Bijzondere uitdagingen ontstaan ​​niet alleen uit de noodzaak om de fluctuerende productie van hernieuwbare energie in het bestaande energiesysteem te integreren. Bij deze planningen moeten ook de conventionele energiedragers die in de regio voorhanden zijn, mee ingerekend worden. Ondersteunende oplossingen bieden een interface tussen de energie- en ICT-sector, om een ​​optimale integratie van hernieuwbare energiebronnen mogelijk te maken, en tegelijk het belangrijk beginsel van continuïteit in de voorziening te verzekeren.

De belangrijkste uitdagingen in dit verband bestaan uit het veiligstellen van de stroom- en toevoerkwaliteit met een gelijktijdige uitschakeling van conventionele centrales, die niet alleen vermogen aan het net toevoegen, maar tegelijkertijd ook belangrijke ondersteunende diensten voor het onderhoud van het elektriciteitsnet aanbieden, bijvoorbeeld blindvermogen, balanceringsenergie en zogenaamde roterende massa´s. Hernieuwbare energiebronnen kunnen en moeten in de toekomst aanzienlijker bijdragen tot deze dienstverleningen, om de hoge last van het systeem van stroomtoevoer te ondersteunen. Bovendien groeien de veiligheidsvereisten gestadig bij een stijgende complexiteit van het stroomnet, en de vereisten van de hiertoe noodwendige ICT-infrastructuur.  

Bovendien moet de regio op middellange termijn oplossingen ontwikkelen voor de globale visie van alle energiedomeinen (het koppelen van de stroomsectoren, warmte en gas).