Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 5: Energieopwekking

De energiesector is van groot belang als generator van werkgelegenheid. De goede opleidings- en trainingscapaciteiten via de lokale bedrijven en onderwijsinstellingen behoren tot de geïdentificeerde sterke punten van Weser-Ems. Met het oog op de dynamische transformatie van energiesystemen, de veranderende energie-industrie en de regulatieve voorwaarden moet dit sterktepunt blijvend ondersteund en uitgebreid worden, om te kunnen reageren op de veranderende behoeften en vereisten. In het kader van de beroepsopleiding is het aspect van de aanpassingsvaardigheid in het kader van het energiebeleid een noodzakelijke stap, daar er in de energie-industrie steeds weer nieuwe technologieën en veranderingen in de denkwijze optreden. Bovendien wordt de loopbaanbegeleiding in de scholen steeds belangrijker, maar ook een aangepaste informatie aan het publiek en haar bewustwording van de “energierevolutie” vormt een essentieel onderdeel van een duurzame energievoorziening.

Daarnaast draagt de systematische screening van het onderzoeks- en financieringsmilieu bij tot de vorming van nieuwe netwerken en samenwerkingen, en tot de implementatie van innovatieve en zo duurzaam mogelijke financieringsopties.