Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 1: Efficiency van energie en hulpmiddelen

De verhoging van het bestaande besparings- en optimaliseringspotentieel in de regio Weser-Ems is van cruciaal belang voor het welslagen van de energierevolutie. Bij nader inzicht kan er bepaald worden, dat het thema over een immense complexiteit beschikt ("energie-efficiëntie is overal aanwezig", "rebound-effect"), waarvoor enkel een totale aanpak gerechtvaardigd is. Bijgevolg worden de maatregelen op het gebied van energie- en hulpbronnenefficiëntie interdisciplinair toegepast. Bijzonder nauwe coördinatie en samenwerking met de gemeenten en regionale overheden is hier aangewezen, daar deze al veel energie- en klimaatbeveiligingsconcepten ontworpen hebben, en waar heel wat activiteiten worden beschreven in verband met efficiencymaatregelen. Om duurzaam gebruik te maken van deze concepten, moet er ook nagedacht worden over de ontwikkeling van een energie-efficiënte modelregio, iets wat alleen kan slagen als de relevante actoren ook gebiedsovertreffend samenwerken. Om hier een meetbaarheid en succescontrole van de maatregelen te bereiken, moeten de beheersmaatregelen, indicatoren en benchmarks (verder) ontwikkeld worden, om overeenstemmende incentieve systemen te installeren. Een goede basis hiervoor is het “nationaal actieplan voor energie-efficiëntie”. Het is ook belangrijk om de bestaande know-how op het gebied van de technologie voor energie-efficiëntie te ontwikkelen en de ondernemingswereld hiervan bewust te maken.