Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 8: Beheer

De regio Weser-Ems, als pionier van de energietransitie, is van bijzonder belang als actieve deelnemer in het politieke en wetgevende kader. De coördinatie van deze processen in de regio en daarbuiten is een bijzondere uitdaging. Vooral in het licht van de versnippering van de verschillende actoren in het kader van de energieconversie: structuren, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vaak onduidelijk. Het is noodzakelijk de regionale en nationale planning beter te coördineren en nieuwe administratieve structuren te creëren.