Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 7: Aanvaarding

De regio Weser-Ems wordt bij de implementatie van de energietransitie geconfronteerd met aanvaardingsproblemen, vooral omdat deze overgang hier duidelijk merkbaar is in geconcentreerde vorm (hoogspanningsleidingen, windenergie, bio-energie, energieopslag, enz.). Daarom is het dringend noodzakelijk om nieuwe participatieconcepten te ontwikkelen en de betroffen bevolkingsgroepen over het thema te sensibiliseren, in nauwe samenwerking met het belang van het milieubehoud en de natuurbescherming. Bovendien is de regio bijzonder geschikt voor het uitproberen van nieuwe deelnemingsprocedures.