Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Energie

De ombouw van het energiesysteem als centrale nationale doelstelling betekent in het bijzonder voor de regio Weser-Ems een grote uitdaging, want deze streek is op heden een van de belangrijkste gebieden voor hernieuwbare energie en een belangrijke energiedraaischijf voor conventionele energiebronnen. De daaraan verbonden eisen aan energietransmissie, -verdeling en -opslag zijn verdere, niet-vervangbare factoren die rechtstreeks van invloed zijn op de regio en haar sleutelrol bij de uitvoering van de energierevolutie. De regio Weser-Ems is daarom één van de pioniers van deze revolutie op het gebied van energie, en heeft ze tegelijkertijd aanzienlijk geprofiteerd van de recente herstructurering van het energiesysteem. Er werden nieuwe bedrijven en nieuwe banen gecreëerd en de intensiteit van de innovatie van de regio is aanzienlijk gestegen. Precies ook deze positieve ontwikkeling van de energiesector heeft ertoe bijgedragen, dat de regio Weser-Ems ondertussen behoort tot één van de meest dynamische regio's in Duitsland.

Weser-Ems heeft een toekomstvisie uitgewerkt om haar positie als streek van de energetische revolutie te consolideren. Deze visie baseert zich hierbij op een uitstekend netwerk van actoren, technologie en onderzoeksinfrastructuren:

“Excellentie door middel van netwerken in de energie-regio Weser-Ems! Met intelligente actoren, technologieën en infrastructuren naar de toekomst van de energievoorziening.”

De energieregio in een oogopslag:

  • Weser-Ems is een centrale energiedraaischijf voor Duitsland.
  • De regio is vooral een pionier in de productie van hernieuwbare energie: met meer dan 55.000 EEG-installaties heeft het gebied de nationale doelstellingen van het energiebeleid voor 2050 reeds in 2012 bereikt.
  • In 2013 kon er reeds ongeveer 80% van het energieverbruik met vernieuwbaar opgewekte elektriciteit gedekt worden.
  • Met betrekking tot de sector van de windenergie heeft de streek 13% van de totale Duitse windenergie gegenereerd.
  • De dynamiek van de regio is ook duidelijk terug te vinden in de sector werkgelegenheid, want de energiesector is met ongeveer 37.000 medewerkers een belangrijke motor voor de werkgelegenheid in de regio.
  • De ontwikkeling van grote delen van de regionale energiesector is te wijten aan innovatieve ideeën uit de regionale onderzoeksgemeenschap, die bestaat uit meer dan 800 werknemers.