Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Kansen / Risico´s

De risico´s en kansen liggen dicht bij elkaar en het succes van de strategieën van de afgelopen decennia zijn niet noodzakelijkerwijze een garantie voor toekomstig succes. Het is belangrijk om de uitdagingen en risico´s tijdig te herkennen, en het is noodzakelijk dat de juiste koers uitgestippeld wordt door de ondernemingen, de onderzoeks-, ontwikkelings- en onderwijsinstellingen en de lokale autoriteiten. De kansen en risico´s bestaan uit:

  • de globalisering en afhankelijkheid van de wereldmarkten,
  • de beperkte natuurlijke bronnen, zowel regionaal als globaal,
  • een steeds groeiende maatschappelijke vraag naar een gezonde milieu- en sociale economie (duurzaamheid),
  • aanvaardingsproblemen bij producenten en verbruikers,
  • veranderingen in de voedingswijze en voedingsmiddelen,
  • een veelbetekenend gebrek aan jonge vaklui.