Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 2: Management en kwaliteitsverzekering van de watervoorziening

De toenemende vraag in de industrie naar prestaties van de watervoorzieningsbedrijven, beperkte waterwinningsrechten en steeds hogere technische kosten voor de waterwinning,  -behandeling en -distributie vereisen in de toekomst meer voorafgaande planning:

  • De bedrijven moeten vroeg kunnen vaststellen, dat de watertoevoer een beperkende factor kan worden.
  • Maar ook de gemeentelijke business developers moeten zich bewust zijn van deze kwestie, zodat ze bij het advies aan individuele bedrijven in termen van nieuwe productie, uitbreidingen en verplaatsingen van de productiesites, enz. kunnen wijzen op de beperkingen van de watervoorziening.
  • Bij de planning en ontwikkeling van hun bedrijfsterreinen zullen de steden en dorpen bijgevolg meer aandacht besteden aan de waterverzorging.
  • En niet in het minst moeten ook de waterleveranciers door een onderlinge samenwerking op korte termijn flexibeler kunnen reageren op veranderingen in de aanvraag.