Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 8: Technische vernieuwingen voor de toekomstige landbouwpraktijk

Terwijl er in veel projecten nieuwe technologieën toegepast worden vanuit het perspectief van de ontwikkelaars, zal het in de bio-economie in de toekomst vooral gaan over het ontwerp van processen met grote voordelen voor de gebruikers. Complexe vragen in verband met de bio-economische praktijk zijn het uitgangspunt voor gezamenlijke projecten met universiteiten en andere relevante instellingen.

Het doel bestaat erin, een duurzame landbouwpraktijk te ontwikkelen in samenwerking met de landbouwers, loonwerkbedrijven, fabrikanten van technologische oplossingen voor agrarische systemen en adviserende diensten, en de wetenschap verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

De volgende thema´s vormen de hoofdpunten:

  • Ondersteuning van het nutriëntenbeheer van de landbouwbedrijven door het gebruik van moderne informatietechnologieën
  • Regionale informatie- en assistentiesystemen voor intelligente landbouw als integraal onderdeel van een duurzame landbouw
  • Machine-onafhankelijke sensorsystemen voor het duurzaam gebruik van hulpbronnen in de plaatselijke plantenkwekerijen
  • Bevordering van de innovatie door middel van raadgeving op basis van het bottom-up-beginsel : vanaf de individuele benadering naar meerdere bedrijfstakken toe.