Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 9: Vaklui voor de veranderingen in de bio-economie

De stijgende vraag naar voedingsmiddelen en biobrandstof vereist een productiviteitswinst, die alleen via nieuwe innovaties (bijvoorbeeld intelligente landbouw, nutritionele analyse en nutritioneel beheer, agrarische logistiek) kan bereikt worden. De daaraan verbonden vereisten aan de producten en diensten, en hun complexiteit, zullen verder toenemen.

Vooral de omzetting van een massaproductie die gebaseerd is op economische criteria naar een productie die meer gericht is op duurzaamheid en functionaliteit zal de kwalificatievereisten van de werknemers en het management sterk doen stijgen.

We moeten ervoor zorgen dat het tekort aan geschoolde werknemers geen beperkende factor vormt voor de dynamische ontwikkeling van de bio-economie in Weser-Ems. In dit verband is het belang van het regionale imago niet te onderschatten. Een beeld van de regio Weser-Ems als streek die vol positieve waarden zit, wat overigens overeenstemt met de realiteit, is een belangrijke voorwaarde voor de werving van externe deskundigen en leidinggevend personeel.