Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebieden

Het regionale coördinatieproces in de strategieraad en de opgegeven draaischijf van de wetenschap heeft gezorgd voor meer kennis over de sterkere en zwakkere punten en de kansen en risico´s van de bio-economie in Weser-Ems. Op deze basis konden de eerste concrete handelingsvoorstellen ontwikkeld worden:

Actiegebied 1: Oriëntering voor de structuurwijziging in de bio-economie

Actiegebied 2: Management en kwaliteitsverzekering van de watervoorziening

Actiegebied 3: Zorgvuldige omgang met de bodem

Actiegebied 4: Benutting van het materieel voordeel van de hernieuwbare grondstoffen

Actiegebied 5: Management en kwaliteitsverzekering van de stalmest

Actiegebied 6: Goede communicatie, ook in tijden van crisis

Actiegebied 7: Oriëntering voor de wijziging in de voedingsgewoontes

Actiegebied 8: Technische vernieuwingen voor de toekomstige landbouwpraktijk

Actiegebied 9: Vaklui voor de veranderingen in de bio-economie