Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 4: Benutting van het materieel voordeel van de hernieuwbare grondstoffen

Weser-Ems heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van recycling van biomassa, maar slechts een langzame verspreiding van innovatie. De redenen hiervoor zijn veelzijdig en worden hier niet uitsluitend vermeld:

  • Het argument van de chemische industrie voor de inzet van hernieuwbare hulpbronnen is de “technische superioriteit“van de producten, zelden het milieuaspect.
  • De industrie verwacht dat grondstoffen goedkoop zijn; landbouwgrondstoffen zijn vaak nog te duur.
  • De landbouw in de regio valt als “leverancier” van grote hoeveelheden grondstoffen of bijproducten en afvalproducten voor de chemische industrie uit, vanwege de veelal kleine / middelgrote ondernemingsmaten. Door de vaak zeer specifieke behoeften kunnen er echter nichemarkten geopend worden voor specifieke ingrediënten en nieuwe procesketens. Daarnaast bieden andere groeiende markten, zoals op het gebied van bioplastics, duurzame bouw- en isolatiematerialen nog ontwikkelingspotentieel.
  • Er moet rekening gehouden worden met twee denkwijzen in de chemische industrie: a) men produceert ofwel dure producten voor kleine markten of b) grote hoeveelheden met kleine winstmarges.
  • Een directe recyclatie, die rechtstreeks concurreert met de gevestigde diervoeder- en voedselproductie, brengt bovendien verdere uitdagingen met zich mee. Er moeten aangepaste waardeketens en het intelligent gebruik van restproducten, nevenproducten en afvalstoffen of specifieke biomassa (bijvoorbeeld zeewier, lignocellulose) verkozen worden.

In principe moet het belang van fundamenteel onderzoek op dit gebied ontwikkeld en beter vastgesteld worden door middel van toegepaste implementatieprojecten in de regio. Dit geldt zowel voor de chemische industrie als voor de bouwsector en de kunststofindustrie. Daarnaast hebben veel bedrijven en gemeenten nog te weinig vertrouwen in de alternatieve technische mogelijkheden van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Het thema “duurzaam inkopen” moet bij openbare aanbestedingen nog meer in acht genomen worden.