Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 6: Goede communicatie, ook in tijden van crisis

Veel personen buiten de landbouwwereld hebben niet meegeleefd met de technologische ontwikkeling in de agrarische en voedingsindustrie. De schoolboeken zijn verouderd, de bedrijven niet toegankelijk, de publiciteit misleidend. De verwachtingen van de consumenten van de veekwekerijen en voedselproductie zijn daarom vaak ver verwijderd van de praktijk. De boerderijen zijn echter meestal niet openbaar toegankelijk, onder andere ook om hygiënische redenen. De landbouwmarketing is vaak nog ver weg van de productiesituatie in de moderne landbouw.

De bedrijven uit de bio-economische sector worden vandaag opgeroepen, intensiever met de eindverbruiker in contact te komen, en de communicatie met de consument te zien als onderdeel van het marktgebeuren. De voordelen van de moderne technologieën en productieprocessen met betrekking tot diversiteit, kwaliteit en veiligheid van de producten worden niet genoeg openbaar gemaakt. Er ontbrekt vooral voorbereiding van de consument op de mogelijke toekomstige ontwikkeling van nieuwe natuurlijke grondstoffen (bijvoorbeeld algen). De economie moet de verbruiker beter op de hoogte brengen, en daarvoor meer geld uitgeven aan informatie aan de verbruiker.

Berichten in de media over gebreken verergeren het probleem van de acceptatie. In de afgelopen maanden werd er steeds meer gewezen op de noodzaak van maatregelen in de agrarische- en voedingsindustrie. Dit betrof vooral

  • de inrichting van werkplaatsen, loon en accommodatie,
  • de veehouderij, het dierenwelzijn, het gebruik van medicijnen en de toename van multi-resistente bacteriën,
  • de afmetingen van de stallen, buurtconflicten veroorzaakt door emissies,
  • de behandeling van mestoverschot en het gebruik van organische en minerale meststoffen, de vervuiling van het grondwater enz.

De politiek, de industrie en de overheid hebben daarop overeenkomstig gereageerd. Duurzaam ondernemen moet een evenwicht vinden tussen economische winst, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid.