Bevoegdheidsgebieden in Weser-Ems

Actiegebied 3: Zorgvuldige omgang met de bodem

Het zorgvuldig gebruik van de bodem of land als energiebron vereist, dat we ons bewust zijn van de waarde van de bodemfuncties. Daarom betekent de oprichting van een uitgebreide beoordeling van de bodemfunctie in Weser-Ems een belangrijke bijdrage aan de kennis van de kennisnetwerken. Daarvoor kan er nu al worden gebouwd op de bestaande kennis. Het Nedersaksische Bodem Informatie Systeem (NIBIS) verleent het Bureau voor Mijnbouw, Energie en Geologie (LBEG) een krachtig systeem, dat kan beantwoorden aan veel bodem en planning gerelateerde onderwerpen. Het systeem beschikt over een uitgebreide collectie van gegevens en analysemethodes. De LUFA Noord-West kan als agrarische studie- en onderzoeksinstelling verdere expertise kennis aanbrengen over de bodem van de regio.

In het kader van de complexe uitdagingen van de Weser-Ems-regio is de huidige stand van kennis echter nog niet voldoende om een ​​dergelijke uitgebreide evaluatie van de bodemfuncties te maken. Er moet nog een ontbrekende specifieke kennis van de regio bepaald en vervolledigd worden.

Een belangrijk gebied is en blijft de overdracht in de landbouwpraktijk. Sommige bedrijven implementeren snel nieuwe ideeën, anderen zijn heel gereserveerd en moeilijk te overtuigen. Een simpele verhoging van de adviserende werkzaamheden zullen dan ook niet voldoende zijn. Daarentegen is een verdere ontwikkeling en optimalisatie van de bestaande overdracht wel belangrijk.